Prijava, promjena ili odjava obveznika komunalne naknade

Podnošenje prijave izvodi se u dva koraka - Izrada prijave i  Predaja prijave.  

Izrada prijave

Prijavu možete izraditi pomoću linka "Izradi prijavu". Nakon izrade prijave, na e-mail adresu koja je navedena u zahtjevu, šaljemo Vam izrađenu prijavu u PDF-formatu. Takvu prijavu je podnositelj obvezan potpisati prije predaje.  

Potpisivanje

Potpisati se možete digitalno ili vlastoručno.  Kod digitalnog potpisivanja dokumenta koristite potpisni certifikat. Vlastoručno potpisan dokument skenirajte. Ako nemate skener potpisani dokument možete i fotografirati.

Predaja prijave

Potpisani ili skenirani (slikani) dokument predajte pomoću linka "Predaj potpisanu prijavu". Nakon predaje potpisane prijave postupak podnošenja prijave je završen.