Zahtjev za dodjelu potpore u turizmu u gradu požegi za 2021. godinu 

Grad Požega 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju zahtjeva

Podnositelj zahtjeva *
Ime *
Prezime *
Naziv pravne osobe *
Odgovorna osoba *
Kontakt osoba *
Ulica (prebivalište/sjedište) *
Kućni broj (prebivalište/sjedište) *
Naselje (prebivalište/sjedište) *
OIB *
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovaj zahtjev.
Kontakt broj *

Detalji zahtjeva

Djelatnost (navesti naziv iz rješenja) *Unesite naziv poslovne jedinice
Je li podnostielj obveznik poreza na dodanu vrijednost *
DA
NE
Ulica (objekta gdje se izvodi ulaganje) *
Kućni broj (objekta gdje se izvodi ulaganje) *
Naselje (objekta gdje se izvodi ulaganje) *
Navedite iznos potpore koji tražite od Grada Požege *Unesite iznos u HRK.
IBAN žiro računa podnositelja *Unesite IBAN broj računa podnositelja zahtjeva
0 (Max. 21 Characters)

U nastavku obrasca definirana su mjesta gdje je potrebno priložiti traženu dokumentaciju. Sva polja su obvezna i u svako polje možete priložiti isključivo dokumentaciju koja se traži. Prijedlog je skenirati dokument u PDF oblik te ga priložiti.

Prilog 1. Dokaz o registriranoj djelatnosti koja se navodi u prijavi *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 2. Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu (ne starija od 30 dana) Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 3. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Požegi *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 4. Preslika osobne iskaznice ili dokaz o sjedištu tvrtke *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen

Ovdje preuzmite obrazac Izjava o potporama male vrijednosti. Popunjen i potpisan obrazac priložite u nastavku.

Prilog 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen

Ovdje preuzmite obrazac Izjava da podnositelj zahtjeva nije blokiran, u stečaju ili postupku stečajne nagodbe ili likvidacije. Popunjen i potpisan obrazac priložite u nastavku.

Prilog 6. Izjava da podnositelj prijave nije blokiran, u stečaju ili psotupku stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Mjesto *
Datum *