• e - usluge Grada Požege

  portal digitalnih usluga Grada Požege
 • e - usluge Grada Požege

  portal digitalnih usluga Grada Požege
 • e - usluge Grada Požege

  portal digitalnih usluga Grada Požege
 • e - usluge Grada Požege

  portal digitalnih usluga Grada Požege

Digitalni obrasci

Obrasci za izradu prijave ili zahtjeva


U nastavku stranice nalaze se poveznice na digitalne obrasce pomoću kojih na lak i jednostavan način podnosite prijavu ili zahtjev prema upravnim odjelima Grada Požege.

Izrazi koji se koriste u ovim obrascima za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Gospodarenje


Obrasci za izradu prijave ili zahtjeva

Prijava, promjena ili odjava obveznika komunalne naknade 

Prijava, promjena ili 

odjava spomeničke rente

Zahtjev za utvrđivanje stanja radi 

obračuna komunalne naknade 

Zahtjev za korištenje javne površine - ugostiteljske terase

 Zahtjev za korištenje javne površine 

 za potrebe gradilišta

Prijava nepropisno 

odbačenog otpada

Zahtjev za korištenje javne površine - prodajne klupe ili prodajnog mjesta

 Zahtjev za korištenje javne površine

za postavljanje građevinske skele 

Zahtjev za korištenje javne 

površine - reklamni pano

Zahtjev za prekid korištenja

 javne površine

Zahtjev za korištenje

javne površine 

Zahtjev za korištenje javno - prometne površine - radi pristupa na privatni posjed

Zahtjev za prekop ili 

sanaciju javne površine

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području grada Požege i prigradskih naselja

Zahtjev za isplatu mjesečnih 

poticaja za zapošljavanje

Prijava kvara 

javne rasvjete

Zahtjev za dodjelu poticaja

za otvaranje obrta

Zahtjev za dodjelu poticaja

za zapošljavanje

Zahtjev za dodjelu potpore u turizmu u Gradu Požegi za 2022. godinu

Upravni odjel za Financije i proračun


Obrasci za izradu prijave ili zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi

Prijava podataka o kući za odmor

Upravni odjel za samoupravu


Obrasci za izradu prijave ili zahtjeva

Zahtjev za pristup

informacijama

Zahtjev za dopunu

ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu

uporabu informacija

Upravni odjel za društvene djelatnosti


Obrasci za izradu prijave ili zahtjeva

--------

------

------

Klasične obrasce za izradu prijave ili podnošenja zahtjeva možete pronaći na sljedećem gumbu: