Prijava nepropisno odbačenog otpada

Grad Požega 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju prijave

Odaberite tko podnosi prijavu *
Naziv pravne osobe *
Ime osobe ovlaštene za zastupanje *
Prezime osobe ovlaštene za zastupanje *
Ime *
Prezime *
Ulica (prebivališta/sjedišta) *
Kućni broj (prebivališta/sjedišta) *
Naselje (prebivališta/sjedišta) *
OIB *OIB je Osobni identifikacijski broj sadrži 11 brojeva
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovu prijavu.
Kontakt broj *

Podaci o lokaciji, vrsti i količini odbačenog otpada

Navedite adresu lokacije nepropisno odbačenog otpada (ulica, kućni broj i naselje)
Opisno navedite lokaciju

Ako se nalazite u neposrednoj blizini odbačenog otpada pomoću mobilnog uređaja, dodajte kordinate lokacije nepropisnog odlagališta otpada.

Koordinate lokacije

Oadaberiti vrstu odbačenog otpada*Označite sve vrste otpada
drvna masa
papir i karton
građevinski materijal
staklo
opasan otpad (baterije, akumulatori i sl.)
plastika 
štetne i zapaljive tvari ili tekućine (boje, lakovi, motorno ulje i sl.)
ostalo
Opisno odredite vrstu otpada
Prema vlastitoj procjeni odredite količinu otpada (m3) Količina se određuje u kubnim metrima.
0 20
Priložite fotografije odbačenog otpada (max. 4 fotografije) *Podržani formati slika su jpg, jpeg i png, veličina jedne fotografije max. 4 MB
Odaberi datoteku No file chosen
Okvirni datum nastanka događaja (dan/mjesec/godina) Unesite datum nastanka događaja, okvirno navedite datum.

Podaci o počinitelju (ukoliko su poznati)

Ime (počinitelja)
Prezime (počinitelja)
Ulica
Kućni broj
Naselje
Mjesto *
Datum *