Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije  

Grad Požega 

Ured gradonačelnika

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega 

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju zahtjeva

Podnositelj zahtjeva *
Ime *
Prezime *
Naziv pravne osobe *
Odgovorna osoba *
Kontakt osoba *
Ulica (prebivališta/sjedišta) *
Kućni broj (prebivališta/sjedišta) *
Naselje (prebivališta/sjedišta) *
OIB *
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovaj zahtjev.
Kontakt broj *

Detalji zahtjeva

Naziv tijela javne vlasti *
Ulica *
Naselje *
Kućni broj *
Navedite datum podnošenja zahtjeva za pristup informaciji *
Navedite datum zaprimanja informacije  *
Navedite koja je informacija zatražena *
Nedostatak zaprimljene informacije *Odaberite nedostatak
informacija nije ona koja je zatražena
informacija je nepotpuna
Način pristupa informaciji*
pristup informaciji pisanim putem
uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)
Navedite prikladan način 
Napomena
Pravo na žalbu
Mjesto *
Datum *