Zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje 

Grad Požega 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju zahtjeva

Podnositelj zahtjeva *
Ime *
Prezime *
Naziv pravne osobe *
Odgovorna osoba *
Kontakt osoba *
Ulica (prebivalište/sjedište) *
Kućni broj (prebivalište/sjedište) *
Naselje (prebivalište/sjedište) *
OIB *
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovaj zahtjev.
Kontakt broj *

Detalji zahtjeva

Poslovna jedinica Unesite naziv poslovne jedinice
Naziv poslovne banke *
IBAN žiro računa podnositelja *Unesite IBAN broj računa podnositelja zahtjeva
0 (Max. 21 Characters)
Broj zaposlenih *Unesite broj zaposlenih osoba
Vrsta poticaja
Godina osnivanja *Onsite godnu osnivanja trgovačkog društva, obrta i sl.

U nastavku obrasca definirana su mjesta gdje je potrebno priložiti traženu dokumentaciju. Sva polja su obvezna i u svako polje možete priložiti isključivo dokumentaciju koja se traži. Prijedlog je skenirati dokument u PDF oblik te ga priložiti.

Prilog1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 2. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika -GFI-POD obrazac (ovjeren od Financijske agencije -Fine), nije obvezan za nova poduzeća i novonastale obrtnike Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 3. Prijava poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s bilancom i računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane porezne uprave (nije obvezan za nova poduzeća i novonastale obrtnike) Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 4. Izjava poslodavca o broju zaposlenih na dan sklapanja ugovora sa osobom za koju se traži poticaj *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 5. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora (ovjeren od strane porezne uprave) *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 6. Popis osoba za koje se traži potpora *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 7. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno jedan mjesec (potvrda HZZ-a ili sl.) *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 8.  Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 9. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 10.  Obrazac prijave na hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 11. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj, ne starija od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 12. Potvrda grada Požege o nepostojanju duga prema Gradu Požegi *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 13. Broj žiro računa obrta (IBAN) *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen

Ovdje preuzmite obrazac Izjava o potporama male vrijednosti. Popunjen i potpisan obrazac priložite u nastavku.

Prilog 14. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti *Dodajte prilog u obliku slike ili PDF dokumenta.
Odaberi datoteku No file chosen
Mjesto *
Datum *