Zahtjev za dodjelu poticaja za otvaranje obrta

Grad Požega 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje

Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Uvjeti korištenja digitalnog obrasca *

Pročitao sam uvjete korištenja i slažem se s njima. 

Podaci o podnositelju zahtjeva

Ime *
Prezime *
Naziv obrta *
Kontakt osoba *
Ulica (prebivališta/sjedišta) *
Kućni broj (prebivališta/sjedišta) *
Naselje (prebivališta/sjedišta) *
OIB *
0 (Max. 11 Characters)
e-mail adresa *Unesite e-mail adresu koju koristite, na nju se šalje Vaš primjerak zahtjeva i svi dokumenti i vezani za ovaj zahtjev.
Kontakt broj *

Detalji zahtjeva

Djelatnost *Onsite godnu osnivanja trgovačkog društva, obrta i sl.
Poslovna jedinica Unesite naziv poslovne jedinice
Naziv poslovne banke *
IBAN žiro računa podnositelja *Unesite IBAN broj računa podnositelja zahtjeva
0 (Max. 21 Characters)
Broj zaposlenih *Unesite broj zaposlenih osoba
Vrsta poticaja
Godina osnivanja *Onsite godnu osnivanja trgovačkog društva, obrta i sl.

U nastavku obrasca definirana su mjesta gdje je potrebno priložiti traženu dokumentaciju. Sva polja su obvezna i u svako polje možete priložiti isključivo dokumentaciju koja se traži. Prijedlog je skenirati dokument u pdf oblik te ga priložiti.

Prilog 1: Izvadak o upisu u odgovarajući registar (Rješenja o upisu) *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 2: Preslika obrtnice *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 3: Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od trideset dana od podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrda porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga  ili odgoda naplate   *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 4: Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 5: Ovjereni obrazac prijave na hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 6: Preslika osobne iskaznice *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 7: Broj žiro računa obrta (IBAN)  *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Prilog 8: Potvrda grada Požege o nepostojanju duga prema Gradu Požegi *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen

Ovdje preuzmite obrazac Izjava o potporama male vrijednosti. Popunjen i potpisan obrazac priložite u nastavku. 

Prilog 9: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti  *Priložite dokument u obliku slike ili pdf dokumenta
Odaberi datoteku No file chosen
Mjesto *
Datum *